Golfmannen Leaderboard 2024

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Wie zijn Golfmannen.nl?

Het is zomer 2002. Op het terras tijdens hole 19 zaten wat mannen te bomen over hoe je regelmatiger met een groep golf kan gaan spelen. Enige probleem is dat het wat inspanning kost om weer een aantal golfers bij elkaar te krijgen. Misschien wel herkenbaar, je hebt zin om weer eens 18 holes te lopen alleen die ene vriend/kennis kan net niet dat weekend of die dag. Dan maar niet spelen is vaak het gevolg. En dat willen we juist voorkomen. 
"Als we nu eens middels het internet en e-mail een groep mannen bij elkaar kunnen brengen die ongeveer gelijk over het spelletje en hole 19 denken dan moet het mogelijk zijn om in de nabije toekomst door een simpele oproep via e-mail snel een tegenstander te kunnen vinden". Zo gezegd zo gedaan.
Al snel was een website opgetuigd en melde zich de eerste mannen spontaan aan. Hoe meer leden hoe groter de slagingskans om met andere 18 holes te gaan spelen.

Om de mensen nog meer te prikkelen zijn we vanaf oktober 2002 beginnen om iedere maand een onderlinge wedstrijd te spelen. Hier voor is de Hall of Fame op de site ontstaan omdat wij vinden dat iedere winnaar de eeuwige roem mag dragen voor zijn verwinning. In mei 2003 zijn we een officiële vereniging geworden door dit bij een notaris te laten vastleggen.

Inmiddels komen de leden uit vele regio's iedere eerste zaterdag van de maand naar een baan om de onderlinge strijd aan te gaan.

Welke voorwaarden gelden er?
Speel je golf en ben je in het bezit van minimaal een GVB bewijs dan staat de deur voor je open. Iedere golfer kan als introducé met ons mee doen. Bevalt die eerste keer en het lijkt je leuk om dit meer te gaan doen dan ga je nog 1 x als introducé mee dan nog 1 x als aspirant. Hierna krijg je een opdracht (met een vette knipoog) mee die je binnen uiterlijk 2 maanden mag/ moet uitvoeren. Onze PBO zal dan een advies uitbrengen aan het bestuur. Deze opdracht heeft altijd als doel een bijdrage te leveren aan ons goede doel. 
Per jaar wordt er een contributie gevraagd van € 95,=. Hiervoor worden er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd zoals:

Wat is nog meer van belang?

Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot gedegen organisatie waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De organisatie heeft een missie geformuleerd waaraan alle leden zich moeten kunnen conformeren, de missie luidt:
"De missie van de Golfmannen.nl is om een onafhankelijke virtuele golfvereniging voor "gelijkgestemden" te zijn. Daarnaast tonen leden van de Golfmannen.nl maatschappelijke betrokkenheid d.m.v. inzet van hun talenten, capaciteiten en middelen ten behoeve van een goed doel."

Met alle leden proberen we door diverse activiteiten gelden in te zamelen voor goede doelen. 
Lijkt het je wat om door middel van je hobby goede doelen te ondersteunen en leuke mensen te ontmoeten? 
Meld je dan snel aan via deze website

Het Bestuur

Golfmannen Sitemap